محدوده قیمت موردنظر (تومان)

نمایش ۱ - ۲۷ کالا از ۲۷

خرید نوار تست قندخون این روز ها دغدغه خیلی از ما شده است و همگی با تغییر قیمت های امروزی دچار سردرگمی شده ایم.

ما بر این باوریم که با کمترین قیمت و بالاترین کیفیت محصولات دیابتی را به مشتریان عزیز خود برسانیم.

قند خون طبیعی باید چند باشد؟!

قند خون افراد غیر دیابتی: پایین تر از 100. توجه کنید که اگر کسی قند خونش 126 بود و این عدد برای دفعه بعدی تست تکرار شد احتمال دیابتی بودن او بسیار است.

افراد دیابتی در زمانی که ناشتا هستند (یعنی 8 ساعت معده آنها خالی بوده) باید قند خون آنها بین ۸۰ تا ۱۳۰ باشد و در شرایط طبیعی (2 ساعت پس از وعده غذایی) هم باید کمتر از 160 باشد. قند خون خانم های بارداری که انسولین استفاده می کنند باید پایین تر از ۹۰ تا ۹۵ باشد.

قند خون عادی، یک ساعت پس از مصرف غذا: پایین تر از 140

قند خون معمولی دو ساعت پس از مصرف غذا: کمتر از 120

هشدار: قند خون افراد دیابتی نباید پایین تر از 70 باشد و زیر این عدد مشکل آفرین خواهد بود.